Tutaj jeden dobry pomysł prześciga drugi.

Tutaj jeden dobry pomysł prześciga drugi.

Na bazie rozbudowanego know-how i różnorodności produktów zgromadzonych pod jednym dachem kształtuje się jedna z naszych najmocniejszych stron: interdyscyplinarne wykonywanie prac, podczas których stale i na bieżąco wymieniane są informacje i pomysły. Każdy z obszarów przedsiębiorstwa zyskuje, wnosząc nowe pomysły i inspiracje dotyczące rozwiązań i ściśle współpracując z innymi działami zaangażowanymi w działania innowacyjne. Dodatkowo, prowadząc partnerski dialog z firmami zajmującymi się obróbką i producentami maszyn, tworzymy synergię w działaniu, dzięki której otwierają się nowe perspektywy, pozwalające sprostać wyzwaniom przyszłości.

Nasi klienci mogą tylko zyskać na takim transferze know-how. Na podstawie ich życzeń i profili wymagań wytwarzamy produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb, wytyczające standardy w zakresie jakości, ekonomii i ekologii.

Punktem wyjścia dla każdego projektu jest precyzyjne sporządzenie profilu wymagań, stanowiącego podstawę do pracy dla działu projektowego. Od tego momentu postęp w opracowaniu jest dokumentowany w taki sposób, aby wszystkie laboratoria dysponowały informacją na temat aktualnego stanu projektu, i mogły zaoferować dodatkowe know-how związane z produktami wytwarzanymi w ramach działu.

W zakresie usług serwisowych nasi klienci nie znają kompromisów. Bo my nie idziemy na kompromis.

Każdy, kto współpracuje z firmą Bergolin, może od samego początku liczyć na partnerstwo. Już od fazy projektowej nowego produktu jesteśmy do dyspozycji klienta, aby móc wraz z nim zdefiniować specyficzne wymagania w zakresie materiału gruntującego, przez obróbkę aż do obciążeń, jakim będą poddawane powłoki. Dzięki podejmowaniu właściwych decyzji i odpowiednim ideom, już w fazie wstępnej można szybciej i precyzyjniej uzyskać optymalne rozwiązania.

Po uwieńczonym powodzeniem zakończeniu wszystkich testów, rozpoczynamy produkcję: tak samo ekonomiczną i niezawodną w przypadku niewielkich ilości, jak i większych kontyngentów. Produkty dostarczane są zawsze punktualnie i w wyznaczone miejsce.

Ozywistością jest dla nas również, iż dla każdego klienta wyznaczony zostaje osobisty konsultant, który stale informuje go o bieżącym zaawansowaniu prac – od projektu, przez produkcję, aż do momentu wysyłki. Sukces wynika przecież z zaufania.