Simply Resistant

Simply Resistant

Simply Resistant – tak trafnie należałoby opisać właściwości systemów antykorozyjnych firmy Bergolin. Chronią one powierzchnię stali i konstrukcji przed różnymi obciążeniami i zapewniają funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz unikanie strat w rozumieniu ekonomicznym.

Powłoki zbiorników

Między wymaganiami w odniesieniu do powłok wewnętrznych i zewnętrznych zbiorników istnieją duże różnice.

 

W przypadku powłok wewnętrznych najważniejsza jest odporność na chemikalia. Ważną rolę odgrywa też przy tym przewodność, która pomaga uniknąć reakcji wybuchowych lub nieszkodliwość fizjologiczna.

 

Powłoki zewnętrzne do zbiorników są także narażone na różne obciążenia. W przypadku podziemnych zbiorników gazu szczególnie ważna jest odporność na tworzenie się korzeni, rozkład mikrobiologiczny i korozję katodową. W przeciwieństwie do tego, zbiorniki naziemne są narażone głównie na czynniki atmosferyczne, jak deszcz, mróz i promieniowanie UV.

 

Systemy powłok do zbiorników Bergolin bez zawartości rozpuszczalników oferują optymalne rozwiązanie do obu tych zastosowań. Można je np. nanosić bez podkładu, a szczególną zaletą jest łatwe nanoszenie i duża grubość warstwy do 1000 µm w jednym cyklu roboczym (Airless).

 

Dzięki odporności na chemikalia, czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz naturalne wydłużanie z kontrakcją nasze powłoki niemal nie wymagają konserwacji. Jeśli mimo to wystąpią uszkodzenia mechaniczne, dysponujemy skutecznym systemem naprawczym.

 

Jakość naszych systemów powłok została sprawdzona przez różne instytuty badawcze i otrzymała ich dopuszczenia. Są to m. in. Technologiezentrum Wasser (TZW) oraz Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). Aby pokryć naszą ofertą wszystkie obszary zastosowań, oferujemy też powłoki z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością.

Biogazownie

Zbiorniki fermentacyjne są stale narażone na działanie agresywnych mediów, jak gnojówka, gnojowica i ciecze drenażowe z kiszonki. Zachowanie w dobrym stanie tych powłok wewnętrznych ma kluczowe znaczenie.

 

Steopox 258 JGS to system powłok wolny od smoły i rozpuszczalników, który jednocześnie charakteryzuje się doskonałą trwałością oraz łatwością nanoszenia. Dodatkowo, Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) wydał dla tego systemu dopuszczenie do żelbetu.

Klej do betonu

Klej do betonu firmy Bergolin służy do trwałego łączenia powierzchni betonowych.

 

Nadaje się do łączenia powierzchni betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, wklejania i naklejania złączek, ścianek betonowych, rur PCV i elementów betonowych.

 

Klej do betonu jest wybitnie odporny na czynniki mechaniczne i chemiczne i wytrzymuje znaczne obciążenia.

Stalowe konstrukcje wodne

W ochronie antykorozyjnej stalowych konstrukcji wodnych szczególnie ważną rolę mają: odporność na ścieranie, możliwość współpracy z katodowymi instalacjami ochronnymi, geometria budowli oraz warunki otoczenia.

 

Coprenal 242 i Coprenal 242 OS to wolne od smoły i rozpuszczalników systemy powłok o dużej odporności chemicznej i mechanicznej, a tym samym szczególnie dobrze nadające się do powierzchni stalowych i betonowych o dużym obciążeniu przez czynniki niszczące.

 

Wszechstronność tych produktów znajduje dowód w postaci licznych obszarów ich zastosowań. Są to między innymi instalacje obronne, przewody ciśnieniowe, śluzy, ścianki szczelne i katodowe instalacje ochronne.

 

Dzięki nadzwyczajnej trwałości tych systemów powłok można uzyskać oszczędność czasu i kosztów, a tym samym poprawić wynik ekonomiczny.

 

Coprenal 242 i Coprenal 242 OS zostały przy tym dokładnie zbadane przez Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) w Karlsruhe i otrzymały dopuszczenie.

Podłogi przemysłowe

Bergolin oferuje podłogi przemysłowe do wielu różnych zastosowań. Są one stosowane m. in. w magazynach i salach sprzedażowych, w oczyszczalniach ścieków, garażach, hangarach lotniczych, w elektrowniach, szpitalach i w przemyśle samochodowym.

 

Wszechstronność zastosowań wymusza po części duże różnice w zakresie wymagań. Oprócz wytrzymałości mechanicznej, wiele nowoczesnych podłóg przemysłowych musi charakteryzować się m. in. odpornością na chemikalia, zdolnością odprowadzania ładunków elektrostatycznych, właściwościami przeciwpoślizgowymi i zdolnością do odkażania. Dodatkowo, w niektórych zastosowaniach mogą występować wysokie wymagania w zakresie higieny oraz wymóg możliwości składowania żywności.

 

Obok tych właściwości funkcjonalnych podłóg przemysłowych w wielu przypadkach wymaga się także utrzymania określonej kolorystyki, np. w celu realizacji indywidualnych wymagań projektowo-wzorniczych lub zastosowania oznaczeń związanych z bezpieczeństwem technicznym.

 

Systemy żywice reakcyjnych firmy Bergolin na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych optymalnie spełniają te wymagania - jako podkład, lakier i powłoka.

Ochrona przed zużyciem

Nasze wolne od rozpuszczalników systemy powłok do ochrony przed zużyciem są elastyczne na rozciąganie, bardzo odporne na ścieranie, wytrzymują bardzo wysokie obciążenia mechaniczne, a przede wszystkim ich utwardzanie jest szybkie i nieskomplikowane.

 

Ponieważ te systemy charakteryzują się jednocześnie bardzo wysoką trwałością, ich koszty utrzymania w dobrym stanie są zredukowane do minimum, co umożliwia stosowanie np. jako odpornych na zużycie powłok w wagonach do materiałów sypkich i na powierzchniach mających styk z materiałami sypkimi.

Powłoki ochronne na solidne podłoża.

Systemy antykorozyjne Bergolin zapewniają powierzchniom ze stali i innych metali optymalną ochronę.

Powierzchnie i konstrukcje stalowe narażone są na wiele obciążeń, których wpływ nie tylko pogarsza funkcjonalność i  bezpieczeństwo, ale także może prowadzić do strat ekonomicznych.

Systemy powłokowe Bergolin skutecznie chronią stal i inne metale przed oddziaływaniami mechanicznymi i chemicznymi, przed wpływem ekstremalnych temperatur oraz promieniowaniem UV.  Chronią one konstrukcje stalowe, mosty stalowe, rurociągi, zbiorniki i instalacje przemysłowe.

Asortyment produktów antykorozyjnych Bergolin obejmuje farby na bazie żywicy alkidowej i epoksydowej oraz farby poliuretanowe.

Jak wszystkie inne produkty Bergolin również systemy antykorozyjne uwzględniają wymagania klienta i warunki zastosowania i zapewniają bezpieczną i ekonomiczną aplikację dostosowaną do warunków na budowie.