Shapely Functional

Shapely Functional

Shapely Functional – pod tym pojęciem kryje się nie tylko wielostronna funkcjonalność naszych powłok, lecz również dokonały wygląd i takie same wrażenia dotykowe, co przyczynia się do możliwości nadania szczególnie atrakcyjnego wyglądu Państwa produktom.

Ogólne zastosowanie w przemyśle

Lakiery do ogólnego zastosowania w przemyśle firmy Bergolin nie są zaprojektowane tylko do określonego przypadku zastosowania, lecz posiadają cechy uniwersalne. Dzięki temu powłoki charakteryzują się stale dobrą jakością w różnych warunkach, np. na różnych podłożach metalowych, w różnych metodach aplikacji.

 

Powyższe dotyczy nie tylko wrażeń wizualnych i dotykowych, lecz także funkcjonalności. Pozwala to na dostosowanie procesów produkcyjnych, bez negatywnych skutków dla ochrony antykorozyjnej lub ryzyka osłabienia odporności na czynniki chemiczne.

Lakiery specjalne

Lakiery specjalne firmy Bergolin wykazują te same cechy, które wymieniono w dziale dotyczącym lakierów przemysłowych. Są one ekstremalnie wytrzymałe na obciążenia chemiczne i mechaniczne oraz zapewniają doskonałą ochronę przed korozją. Ponadto spełniają specyficzne wymogi, typowe dla ich zakresu stosowania.

 

Za optymalny przykład może posłużyć przemysł samochodowy. W tej dziedzinie elementy funkcjonalne, takie jak koła lub zderzaki są poddane dużym obciążeniom, zarówno chemicznym, jak i mechanicznym. Powłoka powinna tu wykazywać odporność wykraczającą daleko poza zakres, typowy dla powszechnie stosowanych materiałów.

 

Również w przypadku lakierów specjalnych możliwe jest optymalne spełnienie wymogów dotyczących procesów produkcyjnych. Podrzędną rolę spełnia tu sposób aplikacji lub warunki suszenia i składowania, ponieważ powłoki zostaną dostosowane dokładnie do Państwa potrzeb.

Funkcjonalność w swojej najlepszej formie.

Lakiery przemysłowe firmy Bergolin przekonują połączeniem funkcjonalności, wyglądu i walorów ekologicznych na najwyższym poziomie.

 

Najróżniejsze materiały i obszary zastosowań a do tego cała paleta metod aplikacji - wszystko to składa się na kompleksowy katalog wymagań stawianych nowoczesnym systemom powłokowego zabezpieczania powierzchni.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiedzy opartej o najnowszy stan techniki oraz szerokiemu spektrum wydajnych i innowacyjnych systemów lakierniczych firma Bergolin jest idealnym partnerem we wszystkich dziedzinach przemysłu, począwszy od budowy maszyn i urządzeń przez ochronę obiektów aż po technologie uszlachetniania papieru i folii.
 
Współpracując ściśle zarówno z naszymi klientami, jak i producentami urządzeń do aplikacji tworzymy systemy powłokowe, które optymalnie łączą w sobie bezpieczeństwo i ekonomiczność aplikacji, zadawalające efekty i jakość stosowną do wymagań środowiskowych. Wysoka jakość naszych lakierów przemysłowych stanowi dla nas podstawę sukcesu.